advies | expertise

Gebotec kan ingeschakeld worden voor zeer specifieke opdrachten inzake technische installaties. Zo hebben we oa. reeds opdrachten mogen uitvoeren bij bvb. :

Op het vlak van expertise kunnen wij ook onze diensten aanbieden. Een typisch voorbeeld is dat een eindgebruiker in discussie ligt met zijn aannemer of installateur omtrent een slecht uitgevoerde installatie. Gebotec kan dan optreden als bemiddelaar en technisch advies geven om de situatie recht te trekken.