Spring naar de inhoud

Advies | Expertise

Gebotec kan ingeschakeld worden voor zeer specifieke opdrachten inzake technische installaties.
Zo hebben we oa. reeds opdrachten mogen uitvoeren bij bvb. :

  • Stookplaatsrenovaties in grote gebouwen
  • Ombouwen van een centrale stookplaats naar een alternatieve productiebron
  • Parkingventilatie integreren in een bestaande parking
  • Integratie van een rook- en warmteafvoersysteem in een bestaande parking
  • Integratie van branddetectiesysteem in een bestaand gebouw
  • Advies en begeleiding van grote investeringsprojecten omtrent technische installaties
  • Nazicht van ontvangen offertes
  • Etc..

Op het vlak van expertise kunnen wij ook onze diensten aanbieden. Een typisch voorbeeld is dat een eindgebruiker in discussie ligt met zijn aannemer of installateur omtrent een slecht uitgevoerde installatie. Gebotec kan dan optreden als bemiddelaar en technisch advies geven om de situatie recht te trekken.