Spring naar de inhoud

Bouwheren | Eigenaars

Gebotec heeft voldoende ervaring qua aanpak wanneer de opdrachtgever ook de eigenaar van het gebouw wordt.
In dit opzicht zijn er specifieke noden in onze positie als adviserende rechterhand van de bouwheer. In een eerste vergadering wordt een verkennend gesprek gevoerd met alle relevante bouwpartners zoals opdrachtgever, architect, ir. stabiliteit, EPB verslaggever, eventueel ir akoestiek en worden de randvoorwaarden toegelicht, de voor- en nadelen van bepaalde systemen om een bepaald gebouw te bouwen binnen een bepaalde kwaliteits-eis (bvb budget of bepaald E-peil).

Indien de opdrachtgever het wenst worden eerst enkele concepten naast elkaar gezet met mogelijke technische en budgettaire implicaties. Op deze basis kan er al een beeld gevormd worden van de gevolgen van bepaalde conceptuele keuzes. Er wordt ook gedacht aan secundaire gevolgen zoals het onderhoud (en onderhoudskost), energie-verbruik van bepaalde concepten, etc…
Parallel wordt onderzocht of bepaalde technieken uitvoerbaar zijn en wat de bouwkundige consequenties zijn. Het bouwkundige aspect wordt in een vroege fase afgestemd op de technieken zodanig dat hier in later stadium geen verrassingen meer zijn en plannen alsnog moeten aangepast worden.

Het verdere proces zal het ontwerp van de technieken verfijnen, waarbij er continue communicatie is tussen de ontwerp-partners (stabiliteit, EPB, architectur, akoestiek,..)
Ons bureau kan daarnaast bvb. de nodige ondersteuning bieden aan de architect m.b.t. dimensionering van bvb. rioleringsdiameters hemelwater, input leveren voor milieu-aanvraag, enz…
Tenslotte wordt het ontwerp vertaald in een prijsvraagdossier waarmee de markt kan opgegaan worden.
Het prijsvraagdossier is een handig instrument om verschillende prijzen op te vragen, waarbij “appelen met appelen” vergeleken worden en waarbij de inhoud verzekerd blijft van de vooropgestelde kwaliteit. Ook is het mogelijk om zelf rechtstreeks loten op te splitsen en apart prijzen op te vragen per techniek, waarbij een dure overhead kost kan vermeden worden (dus budgetvoordeel voor opdrachtgever). Het prijsvraagdossier zal ook een juridisch sterk wapen zijn bij de uitvoering ter bescherming tegen wanpraktijken van uitvoerders die af willen wijken van de vooropgestelde afspraken. Wij kunnen assisteren in het nazicht van de ontvangen offertes, indien gewenst, en advies geven bij de finale keuze van de aannemer(s).

Vervolgens kunnen wij een controle doen op uitvoering en uitvoeringsdocumenten (technische fiches, uitvoeringsplannen) en kunnen we fysieke werfcontroles doen op de werf, met opmaak verslag. Sommige opdrachtgevers vragen bvb 3 strategische controles tijdens uitvoering, andere vragen een twee-wekelijkse aanwezigheid op de werfvergaderingen, alles is mogelijk en bespreekbaar.

Tijdens de voorlopige oplevering kunnen wij een controle uitvoeren op de uitgevoerde installaties en advies uitbrengen aan onze opdrachtgever.