Spring naar de inhoud

De heern

     

    Locatie : Herentals  |  Opdrachtgever : Gands   |  Architect : POLO architects

    Omschrijving : Nieuwbouw 80 appartementen met 2 commerciële ruimtes en ondergrondse parking

    Het woonproject de Heern is opgevat als een woonerf voor ‘meergezinswonen’ georganiseerd rond een waardevol publiek domein, waarbij groen centraal staat. Het geheel wordt ingericht in het teken van de zwakke weggebruiker, waarbij enkel bestemmingsverkeer mogelijk is. Het erf blijft in haar geheel doorkruisbaar voor voetgangers en fietsers.