De heern

 

Locatie : Herentals  |  Opdrachtgever : Gands   |  Architect : POLO architects

Omschrijving : Nieuwbouw 80 appartementen met 2 commerciële ruimtes en ondergrondse parking

Het woonproject de Heern is opgevat als een woonerf voor ‘meergezinswonen’ georganiseerd rond een waardevol publiek domein, waarbij groen centraal staat. Het geheel wordt ingericht in het teken van de zwakke weggebruiker, waarbij enkel bestemmingsverkeer mogelijk is. Het erf blijft in haar geheel doorkruisbaar voor voetgangers en fietsers.