Spring naar de inhoud

Projectontwikkelaars

Gebotec heeft een specifieke methode en manier van aanpak ontwikkelt die perfect inspeelt op de noden van projectontwikkelaars. De inhoud en aandachtspunten van de dienstverlening zijn een meerwaarde voor de projectontwikkelaar.

De formule blijkt te werken aangezien enkele toonaangevende bedrijven in de projectontwikkeling op terugkerende basis beroep doen op onze dienstverlening.

In een eerste vergadering wordt een verkennend gesprek gevoerd met alle relevante bouwpartners zoals opdrachtgever, architect, ir. stabiliteit, EPB verslaggever, eventueel ir akoestiek en worden de randvoorwaarden toegelicht, de voor- en nadelen van bepaalde systemen om een bepaald gebouw te bouwen binnen een bepaalde kwaliteits-eis (bvb budget of bepaald E-peil).

Indien de opdrachtgever het wenst worden eerst enkele concepten naast elkaar gezet met mogelijke technische en budgettaire implicaties. Op deze basis kan er al een beeld gevormd worden van de gevolgen van bepaalde conceptuele keuzes.

In een tweede fase zal onderzocht worden of de bepaalde technieken uitvoerbaar zijn en wat de bouwkundige consequenties zijn. Zo wordt nagezien of de vooropgestelde technieken in de voorziene bergingen uitgevoerd kunnen worden (is er voldoende plaats?), of de schachten voldoende groot zijn (of ze kleiner kunnen en de ontwikkelaar meer vierkante meters verkoop-oppervlakte kan realiseren), of de tellerruimtes voldoende groot zijn, etc..

Kortom het bouwkundige aspect wordt in een vroege fase afgestemd op de technieken zodanig dat hier in later stadium geen verrassingen meer zijn en plannen alsnog moeten aangepast worden. Immers niets is zo vervelend dat je tegen een koper van een verkocht appartement moet mededelen dat er bijvoorbeeld een schacht moet vergroten , of dat zijn toilet niet kan aangesloten worden, etc…

Het verdere proces zal het ontwerp van de technieken verfijnen, waarbij er continue communicatie is tussen de ontwerp-partners (stabiliteit, EPB, architectur, akoestiek,..)

Ons bureau kan daarnaast bvb. de nodige ondersteuning bieden aan de architect m.b.t. dimensionering van bvb. rioleringsdiameters hemelwater, input leveren voor milieu-aanvraag etc..

De meeste projectontwikkelaars doen een beroep op ons bureau om het ontwerp finaal te vertalen in een prijsvraagdossier waarmee de markt kan opgegaan worden. Enerzijds is dit een handig instrument om controleprijs te vragen of om loten zelf op te splitsen en zo budget te besparen. Het prijsvraagdossier (dat onderdeel zal worden van het contract met aannemer) zal ook een juridisch sterk wapen zijn bij de uitvoering ter bescherming tegen wanpraktijken van uitvoerders die af willen wijken van de vooropgestelde afspraken.

Wij kunnen assisteren in het nazicht van de ontvangen offertes, indien gewenst, en advies geven bij de finale keuze van de aannemer(s).

Vervolgens kunnen wij een controle doen op uitvoering en uitvoeringsdocumenten (technische fiches, uitvoeringsplannen) en kunnen we fysieke werfcontroles doen op de werf, met opmaak verslag. Sommige opdrachtgevers vragen bvb 3 strategische controles tijdens uitvoering, andere vragen een twee-wekelijkse aanwezigheid op de werfvergaderingen, alles is mogelijk en bespreekbaar.

Tijdens de voorlopige oplevering kunnen wij een controle uitvoeren op de uitgevoerde installaties en advies uitbrengen aan onze opdrachtgever.