inhoudsopgaven sporthallen

projecten in ontwerpfase

momenteel geen projecten in ontwerpfase

projecten in uitvoering

momenteel geen projecten in uitvoering

projecten in gebruik
Peerdsbos

locatie

Brasschaat

opdrachtgever

DCA

architect

Jef Van Oevelen

omschrijving

PPS project renovatie en uitbreiding sportcentrum Peerdsbos Brasschaat

opdracht

studie van alle technieken (concept + uitwerking , controle uitvoering)

status

in gebruik